SKRIV UT
TEXTSTORLEK A A A
Webbdesign Ardere
Uppdateras med SpiderX
KRAV

KRAV är ett certifieringsorgan för ekologisk odling och produktion. KRAV är en ekonomisk förening som har till uppgift att kontrollera och certifiera ekologiskt jordbruk/produktion. KRAV-märket på en produkt anger att en vara är enligt KRAVs kriterier

Syfte och mål 
KRAV bildades för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp.
Målet är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet.

Märket visar
• att produktionen sker utan bekämpningsmedel
• att produktionen sker utan konstgödsel
• att husdjur (dvs. kor, får, höns och grisar) behandlas väl och får vistas ute i det fria
• att inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen

Enligt KRAV står deras märkning för:
• Bra miljö
• God djuromsorg
• God hälsa
• Socialt ansvar