SKRIV UT
TEXTSTORLEK A A A
Webbdesign Ardere
Uppdateras med SpiderX
VARFöR KRAV?

Bra miljö
I KRAV-godkänt lantbruk används inga kemiska bekämpningsmedel.

God djuromsorg
De får ekologiskt foder, de får gå ute, lammen får vara kvar hos tackan länge.
Rutinmässig förebyggande medicinering får inte förekomma.

God hälsa
Den KRAV-märkta maten är naturligt hälsosam. Det är mat som har fått växa och mogna på sina egna villkor, utan syntetiska kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
KRAV-godkänd livsmedelsproduktion är bra för miljön. Bra miljö skapar förutsättningar för god hälsa. Så enkelt är det.

Den KRAV-anslutna bonden tar hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden. Djuren får ekologiskt foder, utevistelse och rekreation.