SKRIV UT
TEXTSTORLEK A A A
Webbdesign Ardere
Uppdateras med SpiderX
VARFöR EKOLOGISKT?

Ekologiskt producerat
Lammen föds upp på gårdar med ekologisk produktion där stor hänsyn tas till både miljö och djuretik. De skall ha möjlighet att vara ute varje dag och ha fri tillgång till vallfoder. Målsättningen är att skapa bästa möjliga livsmiljöer och trivsel för djuren, vilket ligger till grund för en god djurhälsa.

Miljövinster
Ekologiskt foder produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödning och odlas i huvudsak på den egna gården. Detta innebär att risker för restsubstanser av bekämpningsmedel ute i miljön minskar och transporter minimeras.
Undersökningar visar även på större biologisk mångfald på ekologiska gårdar med bland annat fler arter och individer av olika fåglar såsom sånglärka och gulsparv.
Lammproduktion innebär dessutom att det skånska landskapet kan hållas öppet med betande får.

Etik – Naturligt och fritt
I ekologisk djurhållning tas stor hänsyn till djurens naturliga beteende och behov. De lever framförallt på marker som bara nyttjas av betande djur. Betesperioden är lång.
Slakten sker vid ett lokalt certifierat slakteri med korta transporter och minimal stress för djuren.

Nyttigt kött
Köttet är magert och smakrikt. Undersökningar har visat att djur som lever på mycket vallfoder eller bete, just som de ekologiska lammen gör, har ett högre innehåll av de ”nyttiga” Omega-3 fettsyrorna i köttet.

Ekologisk lokal produktion är bra för miljön och din hälsa.
Så enkelt är det.


Verksamhet
0