SKRIV UT
TEXTSTORLEK A A A
Webbdesign Ardere
Uppdateras med SpiderX
OHLSGåRDEN

Ägs och brukas av
Torbjörn Ohlsson och Ann-Christin Månsson
Ullstorps byagata 22-52
Önnestad
044-701 07
0768-14 90 47
ohlsgarden@gmail.com

 
Lite fakta

Gården, KRAV ansluten 1995, ligger strax utanför Önnestad ca 20km väster om Kristianstad på Nävligeåsens Norra kant. Gårdens marker är på 30 hektar i ett stenbundet landskap omgärdat med åtskilliga km stenmurar. Ytterliggare 30 hektar arrenderas.

På gården finns det 12 dikor med kalvar och 12-15 ungdjur samt 40 tackor som lammar under februari månad och får i snitt 2 lamm.

På ca 25 hektar åkermark, fri från bekämpningsmedel och konstgödning, odlas allt foder till djuren. Framför allt är det 15 hektar vall (gräs) och 8 hektar fodersäd. Resterande 2 hektar består av potatis och grönsaker.

Har även vita lammskinn till försäljning 0768-14 90 47