SKRIV UT
TEXTSTORLEK A A A
Webbdesign Ardere
Uppdateras med SpiderX
KROKARöD

Bo Persson med familj
Krokaröd, Nävlinge
telefon säkrast 0709-71 99 15
persson5@telia.com
www.krokarod.se

Lite fakta

En liten gård från 1870-talet, belägen på Nävlingeåsen med stenbunden naturbetesmark och åker. KRAV-anslutna 2007 med ett 25-tal tackor varav en del rena finull, några dalasau och resten korsningstackor. Lammning i mars. Fritidsjordbruk och förmodligen minsta producenten inom Gröna Lammet. Även beredda skinn och ull säljes, ibland livdjur.

Förutom får och lamm finns även hästar på gården.